SM Marysin Wawerski

ul. Begonii 9, 04-550 Warszawa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marysin Wawerski"

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo !

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej "Marysin Wawerski" informuje, że z dniem 09.09.2017 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy której osoba lub małżonkowie ( jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie) nie będąca /y  dotychczas członkiem/ członkami  i któremu/którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , z tym dniem stają się członkami Spółdzielni .

Osoby które nie były członkami Spółdzielni,  a którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu stały się członkami Spółdzielni i zostały wpisane do rejestru członków oraz poinformowane o tym fakcie przez Spółdzielnię.

Małżonkowie członków  będący współwłaścicielami  lokalu zostaną przez  Spółdzielnię  poinformowani ( sukcesywnie)  o nadanych  im  numerach Członkowskich( Podstawę do wpisania osoby do rejestru stanowią dokumenty znajdujące się w aktach danego lokalu ) .

Ponadto informujemy, że członkiem Spółdzielni może być osoba lub małżonkowie jeżeli prawo przysługuje im wspólnie ) który/która  nabyła/ nabyli  prawo odrębnej własności lokalu , a nie jest/są członkiem/ członkami Spółdzielni . Właścicielowi/ właścicielom lokalu wyodrębnionego  przysługuje  roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni . Warunkiem wpisania takiej osoby  lub małżonków  do rejestru  członków jest złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet  członków. Deklaracja ta zawierać powinna dane osobowe i własnoręczny podpis.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwalnia osoby , którym przysługuje prawo do lokalu ,z wpłaty udziałów i wpisowego.

Członek Zarządu            Członek Zarządu
Teresa Krawczyk                Piotr Elwart

Poprawiony: poniedziałek, 30 października 2017
 

Informacja

Email Drukuj PDF

SM Marysin Wawerski informuje że w najbliższy czwartek 2.11.2017, biuro spółdzielni będzie czynne w godzinach 8-16. W tym dniu dyżur będzie pełnił tylko dział techniczny.

Poprawiony: poniedziałek, 30 października 2017
 

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego.

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

SM "Marysin Wawerski" ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego.
Lokal o powierzchni 63,30 m2 usytuowany jest na parterze budynku handlowo-usługowego przy ul. Króla Maciusia 10 w Warszawie.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu. Należy umówić się telefonicznie pod numerem 22-812-02-78 .
Termin składania ofert upływa 14.09.2017 o godzinie 12.00.

 

Przetarg na roboty budowlane.

Email Drukuj PDF

SM "Marysin Wawerski" ogłasza przetarg na remont klatek schodowych budynków Starego Doktora 2 , Kościuszkowców 99 i 101 , Korkowa 137A i 137C .
Specyfikacja warunków zamówienia do pobrania w biurze Spółdzielni ul. Begonii 9 pokój nr 4 /kosz materiałów 61,50 zł/.
Wadium przetargowe w wysokości 5000 zł należy wpłacić na konto zamawiającego 83 1540 1157 2001 6680 8183 0001 do dnia 30.08.2017 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.08.2017 r do godziny 12.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2017 o godzinie 12.00 .
Serdecznie zapraszamy oferentów.

Poprawiony: piątek, 18 sierpnia 2017
 

U W A G A CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Marysin Wawerski" w Warszawie działając na podstawie § 80 pkt 9 Statutu zwołuje na dzień 26.06.2017 r. w Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie o godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z
następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2017 Więcej…
 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2016

Email Drukuj PDF

UWAGA CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Marysin Wawerski" w Warszawie działając na podstawie § 80 pkt 9 Statutu zwołuje na dzień 30.06.2016 r. w Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie o godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Pełna treść komunikatu wraz z porządkiem obrad (format PDF)

 


Strona 1 z 2

Zapraszamy

Poniedziałek, wtorek, środa:
8:00-16:00
Czwartek:  10:00-18:00
Piątek:   8:00-15:00

Kontakty:

Administracja: 22-812-02-78
Techniczny: 22-815-46-07
Księgowość: 22-815-26-17

Pogotowia:

Wod.-kan.: 994, 22-841-04-75
Gazowe: 992, 22-628-45-87
Elektryczne: 22-821-54-11

Wewnętrzne/c.o.: 662-239-148

"WINDA" : 22-641-19-16
"KONE": 22-543-90-50

Informacja ws kasy

Konto bankowe:
56154011572001668081830002


(c) 2009-2016 SM "Marysin Wawerski"