SM Marysin Wawerski

ul. Begonii 9, 04-550 Warszawa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marysin Wawerski"

Przetarg na mieszkanie z odzysku

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o przetargu na lokal z odzysku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "MARYSIN WAWERSKI" działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 z póź. zmianami) oraz zgodnie z Regulaminem przetargów wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/2004 z dnia 23.09.2004 r. - ogłasza I etap przetargu nieograniczonego na lokal mieszkalny o statusie: wyodrębniona własność z uwzględnieniem w pierwszej kolejności praw członków Spółdzielni (zgodnie z § 4 ust. 4 pkt. 1 w związku z § 11 Regulaminu przetargów).

1) Lokal Nr 52 przy ul. Starego Doktora 4 .

Więcej…
 

Dofinansowanie do czynszu

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marysin Wawerski" informuje, że członkowie spółdzielni mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą spełnić niżej podane warunki:
1. dochód miesięczny brutto nie może przekroczyć:
gospodarstwo jednoosobowe - 1.454,51 zł
gospodarstwo wieloosobowe - 1.038,94 zł
2. powierzchnia normatywna lokali:
1 osoba - 35 m2
2 osoby - 40 m2
3 osoby - 45 m2
4 osoby - 55 m2

Więcej…
 

Zakres obowiązków gospodarzy domów, firm sprzątających

Email Drukuj PDF

W poniższych dokumentach znajdą Państwo ustalony zakres obowiązków gospodarzy domów lub firm sprzątających z podziałem na budynki wysokie i niskie.

Dziękujemy za zgłaszane nieprawidłowości.

Zakres obowiązków gospodarzy domów dla budynków niskich

Zakres obowiązków gospodarzy domów dla budynków wysokich

 

Rada Nadzorcza

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 29
SłabyŚwietny 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada składa się z 13 członków wybranych w głosowaniu tajnym wg parytetu określonego w Statucie - 11 członków z osiedla Marysin i 2 członków z osiedla Olszynka. Kadencja Rady Nadzorcze trwa 3 lata.

Poniżej zamieszczamy skład Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2013-2016 na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013. Rada ukonstytuowała się następująco:

Poprawiony: piątek, 12 lipca 2013 Więcej…
 

Zapraszamy

Poniedziałek, czwartek:
9:45-18:00
Wtorek, środa:
7:45-16:00
Piątek: 8:00-15:00

Kontakty:

Administracja: 22-812-02-78
Techniczny: 22-815-46-07
Księgowość: 22-815-26-17

Pogotowia:

Wod.-kan.: 994, 22-841-04-75
Gazowe: 992, 22-628-45-87
Elektryczne: 22-821-54-11

Wewnętrzne/c.o.: 662-239-148

"WINDA" : 22-641-19-16
"KONE": 22-543-90-50

Informacja ws kasy

Konto bankowe:
56154011572001668081830002


(c) 2009-2013 SM "Marysin Wawerski"